Teknologia kommunikoinnin apuvälineenä -ohjelmassa to 7.11.

29.10.2019

To 7.11. klo 13:30 - 14:30 sinisellä lavalla kuullaan Teknologia kommunikoinnin apuvälineenä -ohjelmakokonaisuus, jossa on mukana kolme näkökulmaa. Tule kuuntelemaan kokonaisuus tai osa siitä, tervetuloa!

13:30 Moniammatillinen tietokoneavusteinen kommunikointi, Validia Kuntoutus

Validian puheenvuorossa tietokoneavusteista kommunikointia lähestytään sen moniammatillisuuden näkökulmasta. Käsittelemme sitä, mihin puheterapeuttia, toimintaterapeuttia ja fysioterapeuttia tässä prosessissa tarvitaan ja kerromme huomioistamme aikuisneurologisten asiakkaiden tietokoneavusteiseen kommunikointiin liittyen.

Leenu Salmi

Leenu Salmi, puheterapeutti ja Juha Kareinen, toimintaterapeutti, Validia Kuntoutus

*********

13:50 Itsenäinen kommunikointi puhelaitteella- taivuttavien sovellusten mahdollisuudet lapsilla ja nuorilla, Kommunikaari

Puheenvuorossa esitellään, mitä taivuttavilla kommunikointisovelluksilla voi tehdä ja kenties kuulijalle mukaan tarttuu pari ideaakin siitä, miten laajojen puhelaitteiden sisältöä voi harjoitella motivoivasti. Puheterapeuttiosuuskunta Kommunikaaren puheterapeutti Paula Herkmanilla on kokemustajo parinkymmenen vuoden ajalta apuvälinearvioden tekemisestä eri puolilla Suomea ja varsinkin laajoja puhelaitteita käyttävien lasten ja nuorten kuntoutuksesta.

Paula Herkman, puheterapeutti, Kommunikaari  

*********

14:10 Tekniset ratkaisut taivuttava sisällön hyödyntämiseen kuvakommunikaatiossa, Kajo

Suomessa on käytössä kommunikaation apuvälinesovelluksena ainutlaatuinen kielellinen taivutin, joka muuntaa käyttäjän valitseman merkkijonon kieliopillisesti sujuvaksi puheeksi. Vastaavaa ei ole tiettävästi kehitetty missään muualla maailmassa. Luennossa käydään läpi niitä ominaisuuksia, joita ohjelmilta ja laitteilta vaaditaan toimivan ja laadukkaan, sujuvaa puhetta tuottavan, kommunikoinnin apuvälineen löytämiseksi.

Tuomas Tolmala, kehitysjohtaja, Kajo

*********

Apuvälinemessut avoinna 7.-9.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

Ammattilaiset veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi: https://apuvaline.info

 

Takaisin