Apuväline-tapahtuman blogi

8. lokakuuta 2019 6.25

Yhteiskehittelyllä digitaalisia ratkaisuja palveluasumiseen

HIPPA yhteissuunnittelu 

Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen henkilökunnalla on HIPAN yhteiskehittelytilaisuuksissa paljon vinkkejä kerrottavana yritykselle. Hankkeen fasilitoijat Panu Karhinen ja Leila Lintula Metropoliasta (seisomassa) sekä muut osallistujat kuuntelivat kiinnostuneina.  Vasemmalta Anna Alhonen / Myllypuron MPK, Pekka Koistinen / IOTAS oy, Tuomas Rantala / Helsingin kaupunki, Maija Hyttinen / Myllypuron MPK ja Toini Harra / Metropolia.

Tulevaisuuden palveluasumisen kehittämistarpeita ei ratkaista vain henkilökunnan määrän ja osaamisen kautta. Lisäksi tarvitaan digitaalisia tuotteita ja palveluja. Yhteiskehittely mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen kehittämisen käyttäjälähtöisesti. Tätä tehdään 6Aika-hankkeessa: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla.

“Asukkaiden turvallisen ja merkityksellisen elämän mahdollistaminen digitaalisten tuotteiden ja palvelujen avulla edellyttää tietoa asukkaista ja työntekijöistä sekä heidän arjestaan palveluasumisympäristössä”, sanoo HIPPA-hankkeen projektipäällikkö Toini Harra.

“Palveluasuminen on juuri nyt polttava ongelma, jonka hoitamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja. Parhaat ratkaisut löytyvät yhteiskehittelyn avulla”, asiantuntijalehtori Leila Lintula jatkaa.

Yhteiskehittelystä hyötyvät kaikki niihin osallistuvat.

“HIPPA-hankkeen aikana olemme ymmärtäneet, miten palveluasumisen asiakkaiden ja henkilökunnan osallistuminen yhteiskehittelyyn avartaa heidän ajatteluaan digitaalisia ratkaisuja kohtaan. Lisäksi olemme oivaltaneet, miten tärkeää, mutta myös vaikeaa yritysten on päästä toimimaan suoraan palveluasumisyksiköiden kanssa", Harra kertoo.

“Tuotteita suunnitellessa on hyvä huomioida, onko palveluasumisyksiköiden henkilöstöllä riittävää osaamista ja uskallusta ottaa uutta teknologiaa kokeiluun ja käyttöön. Usein on helpompi pitäytyä tutussa ja turvallisessa. Jos näin on, jää teknologia irralliseksi osaksi työtä. Onkin tärkeätä, että digitaalisten laitteiden ja palvelujen kokeilu ja käyttöönotto suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa, jolloin se voidaan integroida osaksi arjen työtä”, Lintula muistuttaa.

“Joskus yritys on saattanut ehtiä tehdä tuotteen hyvinkin pitkälle ilman, että on päässyt testaamaan sitä käyttäjien kanssa. Tuote saattaakin sitten jäädä myymättä tai hankinnan jälkeen käyttöön ottamatta, kun havaitaan, ettei se sittenkään palvele käyttäjiä. HIPPA-hanke haluaa auttaa juuri tässä siten, että kokoamme erilaisia toimijoita yhteen yhteiskehittelemään tuotteita ja palveluja. Mukana on yrityksen edustajia, palveluasumisen henkilökuntaa, asukkaita, läheisiä, asiantuntijoita ja opiskelijoita”, Harra selventää.

HIPPA-hankkeen pääkohderyhmänä ovat yritykset, joita HIPPA haluaa auttaa koko tuotekehityksen kaarella eli sparraa paitsi tuotteen tai palvelun parantamisessa, myös sen kaupallistamisessa. Tukea annetaan EU:n De minimis -ehtojen mukaisesti niin, ettei raha liiku. Palvelumuodoilla on kuitenkin oma “hintalappunsa”, ja saadun tuen kertymää seurataan. 

HIPPA-hanke toimii kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Näiden 6Aika-kaupunkien ammattikorkeakoulut ovat vetovastuussa hankkeesta. Kumppaneina ovat myös Helsingin ja Oulun kaupungit, joiden kautta yritykset pääsevät keskustelemaan palveluasumisen piirissä toimivien ihmisten ja käyttäjien kanssa.

Apuvälinemessuilla HIPPA kertoo siitä, kuinka käyttäjälähtöisyys parhaimmillaan ohjaa tuotteiden ja palveluiden kehittämistä toimivaksi tuotteeksi sekä siitä, kuinka digitaalisuus ylipäätään voi parantaa elinympäristöä ja hyvää asumista. HIPPA lanseeraa Apuvälinemessuilla myös innovaatiokilpailun. Siinä haastetaan yrityksiä esittelemään ratkaisuja, jotka tekevät asuinympäristöstä asukkaiden toimintakykyä edistävän. Potentiaalisimmat ratkaisut pääsevät mukaan HIPPA-tuen piiriin, jossa sparrausta saa yhteiskehittelyn, testauksen ja kaupallistamisen muodossa.

Yksi tapa auttaa yrityksiä on ottaa heitä mukaan esimerkiksi messuosastoille ja kertomaan omista tuotteistaan. Apuvälinemessuilla Hipan mukana esillä ovat liikunta- ja muistipeli, chatbot, digitaalinen taitovalmennuspalvelu, virtuaalinen reittikatalogi liikuntalaitteisiin, vuorovaikutuskoulutus muistityön ammattilaisille, puheohjattu virtuaaliavustaja sekä arkikuntoutukseen liittyvä palvelu ikääntyville ja ammattilaisille.

Lue lisää Toini Harran ja Leila Lintulan blogiartikkelista.
ja sivuiltamme osoitteesta hippa.metropolia.fi

Teksti ja kuva: Minna Kilpeläinen

Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan lisää HIPASTA ja tapaamaan mukana olevia yrityksiä Apuvälinemessuille!
HIPPA-messuosasto:
217 

Ota yhteyttä:

Toini Harra_HIPPA_Metropolia

Toini Harra (toini.harra@metropolia.fi, puh: 040 334 6102)

Tarja Heinonen_HIPPA_TAMK
Tarja Heinonen
(tarja.heinonen@tuni.fi, puh: 050 5685354)

Kirsi Jokinen_HIPPA_Oamk
Kirsi Jokinen
(kirsi.jokinen@oamk.fi, puh: 050 591 9896)

Kuulet lisää HIPAN toiminnasta sekä mukana olevista yrityksistä myös Apuvälinemessujen ohjelmalavalla, tutustu ohjelmaan: https://apuvalinemessut.fi/ohjelmalavat

Apuvälinemessut ovat avoinna 7.-9.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Ammattilaiset veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi, https://apuvalinemessut.fi/rekisteroidy  

 

 


Apuväline 2019 Blogi

Näkövammaisten liiton tervetulosanat
Sari Kokko, järjestöjohtaja, Näkövammaisten liitto

Apuvälineet ja yhdenvertaisuus
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto, avajaispuhe

Ratkaise ja unelmoi!
Milla Ilonen hankepäällikkö Voimaa seksuaalisuudesta -hanke (2018–2020)

Savu Rökmanin sarjakuvablogi: Mitä osallisuus tarkoittaa?
Savu Rökman, kokemusasiantuntija

Pyöräilystä tukea kuntoutukseen
Antti Tulasaloa, toimintavälineneuvoja, Malike-toiminta, Kehitysvammaisten tukiliitto

Apuvälineen käyttäjän tule-terveys – Tuetaanko sitä?
Maarit Honkasola, TuleApu-hanke, Invalidiliitto

Yhteiskehittelyllä digitaalisia ratkaisuja palveluasumiseen
Minna Kilpeläinen, HIPPA, Metropolia

Kalastuksen elämyksellisyys on kaikkien ulottuvilla
Juha Happonen

"Hei, se oli mahtava golfkierros"
Piia Tarnanen projektikoordinaattori, Tampereen ammattikorkeakoulu

VR-teknologia auttaa autisminkirjon oppilasta arjessa
Tero Kujala, ohjaava opettaja, Valteri
Antti Peltoniemi, pedagoginen asiantuntija, Valteri

Välineitä seksuaaliseen hyvinvointiin
Tommi Paalanen, seksologi, filosofi, Sexpo-säätiö

Arkikuntoutus tukee asiakkaan osallisuutta
Satu Niskanen, toimintaterapeutti, väitöskirjatutkija

Tekoäly auttaa liikkumaan ja saa kuntoutujan liikuttumaan omasta pystyvyydestä
Minna Laine, fysioterapeutti, tft, toimitusjohtaja Meditas Oy

Koulu ja kuntoutus - monialainen yhteistyö tukee lasta ja nuorta 
Tero Makkonen, kuntoutuspäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Osallisuus ja seksuaalisuus esillä OsalliSEKSI-teemakorttelissa
Markku Vellas, projektipäällikkö Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

Saavutettavassa luontomatkailussa piilee valtava potentiaali
Petri Rissanen, Luonto kaikille - hanke ja Jukka Parviainen, apuvälineneuvoja, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Kuntoutuminen on osa hoivaa ja arkea 
Sirkka-Liisa Kaistinen ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Apuvälineen uusi elämä  
Cristina Andersson tietokirjailija, yrittäjä ja robotisaatioon erikoistunut konsultti ja luennoitsija

Saavutettavuus osaksi digipalvelun elinkaaren hallintaa
Iiro Nummela palvelupäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

Esteetön Suomi on kaikille yhdenvertainen
Johanna Hätönen vs. vastaava esteettömyysasiantuntija Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE