Apuväline-tapahtuman blogi

6. toukokuuta 2019 7.25

Saavutettavuus osaksi digipalvelun elinkaaren hallintaa

Saavutettavuus osaksi digipalvelun elinkaaren hallintaa

Kuvituskuva: näppäimistö ja näyttö

Verkkopalveluiden saavutettavuudella tarkoitetaan, että palvelu on eri tavoin vammaisten ja toimintarajoitteisten käyttäjien käytettävissä. Saavutettavuus mahdollistaa palvelun käytön erilaisten laitteiden, apuvälineohjelmien ja taitojen avulla. Verkkopalveluiden saavutettavuuden keskeiset periaatteet ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus. Saavutettavuuden toteutuminen edellyttää teknisten ohjeiden noudattamisen lisäksi myös verkkosivuston rakenteen ja sisällön selkeyttä.

Suomessa EU:n saavutettavuusdirektiiviin perustuva Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) astui voimaan 1.4.2019. Hallituksen esityksessä (HE 60/2018) lain on arvioitu koskevan 3000-5000 julkisen sektorin digitaalista palvelua. Lisäksi lakia sovelletaan mm. vahvoihin sähköisiin tunnistuspalveluihin, pankki- ja vakuutuspalveluihin, postipalveluihin, vesi- ja energiahuollon palveluihin sekä tiettyihin liikennepalveluihin. Lain soveltamisala on merkittävä, mutta sen ulkopuolelle jää yhä monia arjen kannalta keskeisiä palveluita kuten digitaalinen media.

Laki velvoittaa julkisen sektorin elimiä noudattamaan verkkosivustoillaan ja mobiilisovelluksissaan käytännössä verkkosisällön saavutettavuusohjeen (WCAG  2.1) AA-tason vaatimuksia. Ohjeen suomenkielinen käännös on vielä tätä kirjoitettaessa tarkastusvaiheessa, mutta siihen perustuvat saavutettavuusohjeet on julkaistu suomeksi. Lisäksi laissa määritellään saavutettavuuden informointiin, valvontaan, oikeussuojakeinoihin ja raportointiin liittyvät velvoitteet ja menettelyt sekä saavutettavuuden edistämiseen liittyvät tehtävät.

Monet verkkopalveluja kehittävät digitoimistot ovat heränneet kehittämään saavutettavuuden osaamistaan sekä tarjoamaan saavutettavuutta asiakkailleen. Palveluntarjoajien osaamisen tasossa on huomattavia eroja, joten palvelujen tilaaja joutuu olemaan tarkkana.

Saavutettavuuden varmistaminen on helpointa, kun se huomioidaan digitaalisen palvelun koko elinkaaren aikana suunnittelusta ylläpitoon.  Saavutettavuuden tekniikoiden hyvää tuntemusta tarvitaan erityisesti verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten käyttöliittymien suunnittelussa ja kehityksessä. Lisäksi on tärkeä varmistaa, että sisältöjen ylläpitäjillä on riittävät valmiudet saavutettavuuden huomiointiin. Palvelun julkaisun jälkeen raportoituja saavutettavuusongelmia voidaan vähentää osallistamalla erilaiset käyttäjät jo palvelun kehittämiseen.

Yksi tapa madaltaa kynnystä parantaa verkkopalveluiden saavutettavuutta on lisätä yhteistyötä digitaalisten asiointikanavien kehittämisessä. Kuntasektorilla tähän haasteeseen on tartuttu Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektissa 2018-2019, jonka yhtenä osa-alueena on toteuttaa kuntien yhteisiä sähköisiä palvelukanavia tai niiden osia. Julkisen sektorin tarpeisiin kehitettävät saavutettavuutta tukevat rakennuspalikat voisivat helpottaa myös yritysten digipalveluiden saavutettavuuden parantamista.

Lisätietoja:

www.nkl.fi/saavutettavuus

Iiro Nummela

Iiro Nummela
palvelupäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

Kirjoittaja edustaa Vammaisfoorumia saavutettavuuden sääntelyn seurantaryhmässä ja on osallistunut saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon valmisteluun.

 

Näkövammaisten liitto on Apuväline-messujen yhteistyökumppani ja mukana messuilla. Tervetuloa keskustelemaan lisää saavutettavuudesta 7.-9.11. Tampereelle!

 


Apuväline 2019 Blogi

Näkövammaisten liiton tervetulosanat
Sari Kokko, järjestöjohtaja, Näkövammaisten liitto

Apuvälineet ja yhdenvertaisuus
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto, avajaispuhe

Ratkaise ja unelmoi!
Milla Ilonen hankepäällikkö Voimaa seksuaalisuudesta -hanke (2018–2020)

Savu Rökmanin sarjakuvablogi: Mitä osallisuus tarkoittaa?
Savu Rökman, kokemusasiantuntija

Pyöräilystä tukea kuntoutukseen
Antti Tulasaloa, toimintavälineneuvoja, Malike-toiminta, Kehitysvammaisten tukiliitto

Apuvälineen käyttäjän tule-terveys – Tuetaanko sitä?
Maarit Honkasola, TuleApu-hanke, Invalidiliitto

Yhteiskehittelyllä digitaalisia ratkaisuja palveluasumiseen
Minna Kilpeläinen, HIPPA, Metropolia

Kalastuksen elämyksellisyys on kaikkien ulottuvilla
Juha Happonen

"Hei, se oli mahtava golfkierros"
Piia Tarnanen projektikoordinaattori, Tampereen ammattikorkeakoulu

VR-teknologia auttaa autisminkirjon oppilasta arjessa
Tero Kujala, ohjaava opettaja, Valteri
Antti Peltoniemi, pedagoginen asiantuntija, Valteri

Välineitä seksuaaliseen hyvinvointiin
Tommi Paalanen, seksologi, filosofi, Sexpo-säätiö

Arkikuntoutus tukee asiakkaan osallisuutta
Satu Niskanen, toimintaterapeutti, väitöskirjatutkija

Tekoäly auttaa liikkumaan ja saa kuntoutujan liikuttumaan omasta pystyvyydestä
Minna Laine, fysioterapeutti, tft, toimitusjohtaja Meditas Oy

Koulu ja kuntoutus - monialainen yhteistyö tukee lasta ja nuorta 
Tero Makkonen, kuntoutuspäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Osallisuus ja seksuaalisuus esillä OsalliSEKSI-teemakorttelissa
Markku Vellas, projektipäällikkö Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

Saavutettavassa luontomatkailussa piilee valtava potentiaali
Petri Rissanen, Luonto kaikille - hanke ja Jukka Parviainen, apuvälineneuvoja, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Kuntoutuminen on osa hoivaa ja arkea 
Sirkka-Liisa Kaistinen ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Apuvälineen uusi elämä  
Cristina Andersson tietokirjailija, yrittäjä ja robotisaatioon erikoistunut konsultti ja luennoitsija

Saavutettavuus osaksi digipalvelun elinkaaren hallintaa
Iiro Nummela palvelupäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

Esteetön Suomi on kaikille yhdenvertainen
Johanna Hätönen vs. vastaava esteettömyysasiantuntija Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE