Apuväline-tapahtuman blogi

24. lokakuuta 2019 16.15

Pyöräilystä tukea kuntoutukseen

Yhteiskuntamme satsaa tällä hetkellä paljon pyöräilyyn: pyöräilyväyliä rakennetaan, kaupunkipyöriä hankitaan lisää, ihmisiä kannustetaan pyöräilemään terveyden edistämiseksi ja ympäristöpäästöjen vähentämiseksi. Pyöräilyä voitaisiin hyödyntää paljon enemmän myös suomalaisessa kuntoutuskäytännössä.

Apuvälinepyörä pienen vaikeasti vammaisen lapsen kuntoutusvälineenä?

Motorisen kehityksen edistyminen vaatii sensorisen integraation kehittymistä ja nämä vaativat kehittyäkseen harjoitusta. Pyöräily antaa paljon sensorisia aistiärsykkeitä ja mahdollisuuden toistuvaan, pitkäkestoiseen vuorotahtiseen liikkeeseen. Lapsen motoriseen kehitykseen liittyy vuorotahtinen liike jo ryömimään ja konttaamaan opettelusta alkaen. Osa lapsista ei kykene tekemään vuorotahtista liikettä aktiivisesti itse, tai toistomäärät jäävät hyvin vähäisiksi.

Oikein valittu apuvälinepyörä mahdollistaa vaikeasti vammaiselle lapselle riittävän vuorotahtisen liikkeen toistomäärän saamisen. Kehon osien aktiivinen käyttö harjaannuttaa hermostollisia prosesseja ja samalla kehon hallintaa. Pyöräily mahdollistaa vaikeasti vammaiselle lapselle myös pystyasennossa toimimisen, mikä puolestaan avaa lapselle uuden maailman havainnoimiseen ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Havaintotoimintojen aktivoimisella tiedetään olevan vaikutusta muun muassa kognitiivisten toimintojen kehittymiselle.

Apuvälinetandemit kuntoutusvälineenä

Pitkäkestoisen toistuvan polkemisliikkeen kuntouttavat vaikutukset ovat samat, riippumatta polkupyörän renkaiden tai polkijoiden lukumäärästä ja sijainnista.

Peräkkäin ja rinnakkain ajettavat apuvälinetandemit ovat suunniteltu tukemaan vammaisen henkilön pyöräilyä. Niillä varmistetaan turvallisuustekijät silloin, kun asiakkaalla on esimerkiksi hahmotus-, näkö- tai ymmärtämisen haasteita. Kognitiiviset tekijät voivat esimerkiksi kehitysvammaisella tai autistisella henkilöllä estää itsenäisen pyöräilyn yksin, mutta se on mahdollista tandempyörällä. Pyöräily voi olla autistiselle nuorelle hyvä keino purkaa fyysistä aktiivisuutta ja sitä kautta saada ns. häiriökäyttäytyminen vähenemään.

Maailmalta löytyy paljon tutkimuksia polkemisliikkeen kuntouttavista vaikutuksista. Käyttöön luovutettu apuvälinetandem mahdollistaa suuret toistomäärät ja pitkäkestoisen harjoittelun, sekä tukee harjoitteluun motivoitumista. Pyöräilyllä voidaan tukea lapsen kasvua, kehitystä ja osallistumisen mahdollisuutta.

Olemme Malike-toiminnassa saaneet apuvälinepyörän saaneilta perheiltä, ja niitä myöntäneiltä ammattilaisilta lukuisia palautteita pyöräilyn positiivisista, kuntouttavista ja kehitystä tukevista vaikutuksista: toimintakykyyn, nivelliikkuvuuteen, vuorovaikutukseen, lihasjäykkyyden vähenemiseen, koordinaatioon, verenkierron vilkastumiseen, iän mukaiseen toimintaan osallistumiseen ja jatkuvasti istuvalle vaikeasti vammaiselle lapselle aktiivisesta pystyasennossa toimimisesta. Lisäksi pyöräilyllä voidaan lisätä tutkimuksissakin todettuja luonnon terveysvaikutuksia. Kuulemme myös valitettavan usein, että aktiivisen apuvälinepyörän myöntäminen on evätty vedoten luovutusperusteisiin, vaikka myöntämiselle on ollut terapeutin tai kuntoutustyöryhmän suositus. 

Apuvälinemessuilla ja Liikuntamaassa on jälleen mahdollisuus tutustua kattavasti erilaisiin apuvälinepyöriin. Tule Liikuntamaan pyöräilyradalle testaamaan pyöriä!

Antti Tulasalo

Antti Tulasalo

Työskentelen Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminnassa toimintavälineneuvojana. Koulutukseltani olen fysioterapeutti ja käyttäjälähtöisten apuvälinepalvelujen asiantuntija.

Apuvälinemessut ja Liikuntamaa 7.-9.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Avoinna: TO 9-17 (ammattilaispäivä), PE 9-17 ja LA 10-16, saapumisohjeet: https://apuvaline.info/messuinfo  

 

Näytä kuva


Apuväline 2019 Blogi

Näkövammaisten liiton tervetulosanat
Sari Kokko, järjestöjohtaja, Näkövammaisten liitto

Apuvälineet ja yhdenvertaisuus
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto, avajaispuhe

Ratkaise ja unelmoi!
Milla Ilonen hankepäällikkö Voimaa seksuaalisuudesta -hanke (2018–2020)

Savu Rökmanin sarjakuvablogi: Mitä osallisuus tarkoittaa?
Savu Rökman, kokemusasiantuntija

Pyöräilystä tukea kuntoutukseen
Antti Tulasaloa, toimintavälineneuvoja, Malike-toiminta, Kehitysvammaisten tukiliitto

Apuvälineen käyttäjän tule-terveys – Tuetaanko sitä?
Maarit Honkasola, TuleApu-hanke, Invalidiliitto

Yhteiskehittelyllä digitaalisia ratkaisuja palveluasumiseen
Minna Kilpeläinen, HIPPA, Metropolia

Kalastuksen elämyksellisyys on kaikkien ulottuvilla
Juha Happonen

"Hei, se oli mahtava golfkierros"
Piia Tarnanen projektikoordinaattori, Tampereen ammattikorkeakoulu

VR-teknologia auttaa autisminkirjon oppilasta arjessa
Tero Kujala, ohjaava opettaja, Valteri
Antti Peltoniemi, pedagoginen asiantuntija, Valteri

Välineitä seksuaaliseen hyvinvointiin
Tommi Paalanen, seksologi, filosofi, Sexpo-säätiö

Arkikuntoutus tukee asiakkaan osallisuutta
Satu Niskanen, toimintaterapeutti, väitöskirjatutkija

Tekoäly auttaa liikkumaan ja saa kuntoutujan liikuttumaan omasta pystyvyydestä
Minna Laine, fysioterapeutti, tft, toimitusjohtaja Meditas Oy

Koulu ja kuntoutus - monialainen yhteistyö tukee lasta ja nuorta 
Tero Makkonen, kuntoutuspäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Osallisuus ja seksuaalisuus esillä OsalliSEKSI-teemakorttelissa
Markku Vellas, projektipäällikkö Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

Saavutettavassa luontomatkailussa piilee valtava potentiaali
Petri Rissanen, Luonto kaikille - hanke ja Jukka Parviainen, apuvälineneuvoja, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Kuntoutuminen on osa hoivaa ja arkea 
Sirkka-Liisa Kaistinen ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Apuvälineen uusi elämä  
Cristina Andersson tietokirjailija, yrittäjä ja robotisaatioon erikoistunut konsultti ja luennoitsija

Saavutettavuus osaksi digipalvelun elinkaaren hallintaa
Iiro Nummela palvelupäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

Esteetön Suomi on kaikille yhdenvertainen
Johanna Hätönen vs. vastaava esteettömyysasiantuntija Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE