Apuväline-tapahtuman blogi

3. heinäkuuta 2019 15.10

Osallisuus ja seksuaalisuus esillä OsalliSEKSI-teemakorttelissa

Osallisuus ja seksuaalisuus esillä OsalliSEKSI-teemakorttelissa

Edellisten messujen kävijäpalautteissa on toivottu seksuaaliterveydestä tietoa niin paljon, että nyt Apuvälinemessuilla 2019 toteutetaan sosiaalista osallisuutta ja seksuaaliterveyttä esittelevä OsalliSEKSI -teemakortteli.

OsalliSEKSI teemakorttelissa sosiaalisesta elämästä ja seksuaalisuudesta puhutaan asioiden oikeilla nimillä. Lähes sataneliöinen kortteli muodostaa kodinomaisen tilan, jonne voit tulla tutustumaan seksuaaliterveyteen liittyviin asioihin helposti ja turvallisesti. Olohuoneen kirjastossa on laaja valikoima aihetta käsitteleviä julkaisuja. Voit myös "lainata" itsellesi esimerkiksi seksuaaliterveyden tai osallisuuden apuvälineiden asiantuntijan tai kokemusasiantuntijan kertomaan sinua askarruttavista asioista. Makuuhuoneessa saat tietoa erilaisista seksin apuvälineistä ja pääset tutustumaan niihin ihan läheltä. Koskeminen sallittu!

Jotta kukaan ei jäisi yksin

Ihmissuhteet ovat elämän suolaJotta kukaan ei jäisi yksin -hanke (2017-19) haastaa meidät kaikki toimimaan yksinäisyyden vähentämisen puolesta. Hanke on vahvasti mukana teemakorttelissa sosiaalisen kohtaamisen teemalla. Yksinäisyys sotii perustarpeitamme vastaan. Vammaisten ihmisten yksinäisyyteen liittyy usein kokemukset ulkopuolisuudesta ja osattomuudesta yhteiskunnasta. Yksinäisyys ei ole pelkästään yksilön ominaisuus, vaan myös osaksi yhteiskunnan rakenteiden tuottamaa. Vammaisten ihmisten osallisuus yhteiskunnassa kytkeytyy yhteisöllisyyden sijaan reiluuteen: Miten tasa-arvoisia erilaiset sosiaaliset käytännöt ovat? Millaisissa olosuhteissa vammaiset ihmiset elävät? Millainen rooli heillä on yhteiskunnassa ja miten he voivat osallistua? Miten he voivat kokea itsensä yhteisön jäseniksi? Miten he voivat vaikuttaa itse oman elämänsä toimijuuteen?  

Osallisuus on yhteisöllisyyttä, kuulumista, sosiaalisia suhteita, osallistumista yhteisön tai yhteiskunnan toimintaan. Jotta osallisuus toteutuu, tarvitaan yhteisöjä, joissa ihmisen on mahdollista tulla nähdyksi, kuulluksi sekä hyväksytyksi omana itsenään ja tärkeänä yhteisön osana. Yhteisöissä sosiaalisten esteiden huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Osallisuus on parhaimmillaan itsetuntoa kohottava tunne, joka syntyy ihmisen ollessa osallisena yhteisössä. Henkilön tunne osallisuudesta ja kuulumisesta johonkin ovat merkityksellisiä. Ilman kuulumisen tunnetta osallistuminen on vain mukana oloa. Osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä. Onko näin? Toteutuuko erityistä tukea tarvitsevien ihmisten aito osallisuus yhteisöissä ja yhteiskunnassa? Mitä osallisuuden toteutuminen vaatii? Kuinka esteettömyys vaikuttaa osallisuuteen? Mitä sosiaalinen osallisuus ja esteettömyys tarkoittavat? Onko esteettömyys osallisuutta ja osallisuus esteettömyyttä? Mitä hyvä elämä sosiaalisen hyvinvoinnin ympärillä pitää sisällään? OsalliSEKSI -teemakorttelissa käsitellään laajasti osallisuutta koskevia kysymyksiä tukevia aiheita, joilla vaikutetaan tasa-arvoisiin ja yhdenvertaisiin toimintatapoihin. Ravistellaan käsityksiä ja asenteita toimijuudessa.

Jokaisella on oikeus nauttia ja saada voimaa seksuaalisuudestaan

Minulla on oikeus rakkauteenSisäinen rauha, elämänhallinta, oikeudenmukaisuus, rakkaus, vastuullisuus ja mielekkyys kuvastavat yleensä hyvinvointia. Myös seksuaalinen hyvinvointi on tärkeä osa ihmisen yleistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Seksuaalisuus on jollakin tapaa läsnä kaikissa ihmisissä syntymästä kuolemaan. Seksuaalisuus on valtava voimavara, tärkeä osa identiteettiämme ja onnellisuuttamme. Seksuaaliset tarpeet ovat yhtä luonnollisia kuin ravinto ja uni. Siksi on tärkeää, että kaikki voivat tehdä päätöksiä omaan seksuaalisuuteensa, terveyteensä, kehoonsa ja lisääntymiseensä liittyvissä kysymyksissä. Mutta miksi vammaisten ihmisten seksuaalisuutta pidetään yhä tabuna? Miten voi vaatia samoja seksuaalioikeuksia kuin muillakin, jos koko seksuaalisuus kielletään? Vaikka seksuaalinen mielihyvä ja nautinto ovat olennainen osa hyvinvointia. Erityistä tukea tarvitsevat ihmiset edelleen tänäkin päivänä  jätetään seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvien asioiden kanssa liian yksin. Onko seksuaalisuuden puheeksi ottaminen tärkeää? OsalliSEKSI -teemakorttelissa käsitellään seksuaalisuutta ja sen toteutumista laajasti ihmissoikeuksien näkökulmasta. Miten yksilö ja yhteiskunta voi pitää huolen siitä, että vammaisten ihmisten seksuaalioikeudet toteutuvat? Tarvitaan avoimempaa keskustelukulttuuria sekä koulutusta sosiaali- ja terveysalalle seksuaalisuudesta. Korttelissa on esillä seksuaalisuuden toteuttamiseen erilaisia seksivälineitä ja yhtenä teemana on muun muassa avusteinen seksi. Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille. Ystävyys, mielekäs seuraelämä ja intiimit ihmissuhteet parantavat tutkitusti ihmisen mielialaa, vireyttä ja terveyttä sekä tuovat elämään sisältöä.

 

Markku VellasKirjoittaja:

Markku Vellas, projektipäällikkö
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö luo hyvän elämän edellytyksiä: Yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää elämää kehittämisen, koulutuksen ja viestinnän keinoin. Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke: Vähennetään yksinäisyyttä – lisätään ystävyyttä!

OsalliSEKSI -teemakorttelin toteuttaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS) yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Mukana ovat mm. Sexpo-säätiö, Autismisäätiö, Aspa-säätiö, Kynnys ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Me Itse ry, Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry, Pirkanmaan SETA ry, MAUKASTE, Mielen ry ja KVPS Tukena Oy.

Tervetuloa tutustumaan OsalliSEKSI-teemakortteliin 7.-9.11.2019 Tampereelle Apuvälinemessuille!


Apuväline 2019 Blogi

Näkövammaisten liiton tervetulosanat
Sari Kokko, järjestöjohtaja, Näkövammaisten liitto

Apuvälineet ja yhdenvertaisuus
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto, avajaispuhe

Ratkaise ja unelmoi!
Milla Ilonen hankepäällikkö Voimaa seksuaalisuudesta -hanke (2018–2020)

Savu Rökmanin sarjakuvablogi: Mitä osallisuus tarkoittaa?
Savu Rökman, kokemusasiantuntija

Pyöräilystä tukea kuntoutukseen
Antti Tulasaloa, toimintavälineneuvoja, Malike-toiminta, Kehitysvammaisten tukiliitto

Apuvälineen käyttäjän tule-terveys – Tuetaanko sitä?
Maarit Honkasola, TuleApu-hanke, Invalidiliitto

Yhteiskehittelyllä digitaalisia ratkaisuja palveluasumiseen
Minna Kilpeläinen, HIPPA, Metropolia

Kalastuksen elämyksellisyys on kaikkien ulottuvilla
Juha Happonen

"Hei, se oli mahtava golfkierros"
Piia Tarnanen projektikoordinaattori, Tampereen ammattikorkeakoulu

VR-teknologia auttaa autisminkirjon oppilasta arjessa
Tero Kujala, ohjaava opettaja, Valteri
Antti Peltoniemi, pedagoginen asiantuntija, Valteri

Välineitä seksuaaliseen hyvinvointiin
Tommi Paalanen, seksologi, filosofi, Sexpo-säätiö

Arkikuntoutus tukee asiakkaan osallisuutta
Satu Niskanen, toimintaterapeutti, väitöskirjatutkija

Tekoäly auttaa liikkumaan ja saa kuntoutujan liikuttumaan omasta pystyvyydestä
Minna Laine, fysioterapeutti, tft, toimitusjohtaja Meditas Oy

Koulu ja kuntoutus - monialainen yhteistyö tukee lasta ja nuorta 
Tero Makkonen, kuntoutuspäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Osallisuus ja seksuaalisuus esillä OsalliSEKSI-teemakorttelissa
Markku Vellas, projektipäällikkö Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

Saavutettavassa luontomatkailussa piilee valtava potentiaali
Petri Rissanen, Luonto kaikille - hanke ja Jukka Parviainen, apuvälineneuvoja, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Kuntoutuminen on osa hoivaa ja arkea 
Sirkka-Liisa Kaistinen ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Apuvälineen uusi elämä  
Cristina Andersson tietokirjailija, yrittäjä ja robotisaatioon erikoistunut konsultti ja luennoitsija

Saavutettavuus osaksi digipalvelun elinkaaren hallintaa
Iiro Nummela palvelupäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

Esteetön Suomi on kaikille yhdenvertainen
Johanna Hätönen vs. vastaava esteettömyysasiantuntija Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE