Apuväline-tapahtuman blogi

22. toukokuuta 2019 8.15

Kuntoutuminen on osa hoivaa ja arkea

Kuntoutuminen on osa hoivaa ja arkea

Vanhenevan väestön tarpeista keskusteltaessa on paljolti pääpaino ollut laitosmuotoisissa hoivapalveluissa. Ikääntyvä väestö on kuitenkin yhä terveempää ja toimintakykyisempää, eikä sairauden tai vamman seurauksena useinkaan tarvita pysyviä hoivaratkaisuja. Keskeistä on tarjota akuuttihoidon jälkeen kuntoutuspalveluja, joihin voidaan tarvittaessa yhdistää kuntouttavaa hoivaa.

Kuntoutustoiminta on moniammatillista työtä, jossa usein alkuvaiheessa tarvitaan usean alan erikoisosaajia. Kuntoutumisessa ihminen on subjekti, jonka omista tekemisistä pitkälti riippuu kuntoutumisen tulokset, mutta tässä prosessissa kuntoutuja tarvitsee ammattilaisten ohjeita ja kenties pidempiaikaista seurantaa.

Tapaturmien, kuten lonkkamurtuman, muiden murtumien tai pään vamman jälkeen tarvitaan sairaalahoitoa. Sen jälkeen tarvitaan usein laitoskuntoutusjakso, jonka tulee aina olla tavoitteellinen. Kuntoutuksen tavoite on auttaa kuntoutujaa saavuttamaan mahdollisimman suuri omatoimisuus ja itsenäisyys, kuitenkin huomioiden hänen yksilölliset toiveensa ja voimavaransa. Kun kuntoutumisen tukemista jatketaan vielä kotona kotihoidon palvelujen turvin, voi se ajan kuluessa johtaa avun ja palvelujen tarpeen vähenemiseen.

Ikäihmisten hoidossa ja kuntoutuksessa keskeistä on terveydenhuollon ja hoivapalvelujen yhteen koordinointi.   Erityisesti muistisairaat tarvitsevat sairauden edetessä runsaasti hoivapalveluja, mutta myös heidän kohdallaan hoivan tulisi olla kuntouttavaa ja omatoimisuutta tukevaa.

Apuvälinemessujen yhteydessä pidettävä ikääntyvien kuntoutumista käsittelevä seminaari pyrkii edistämään edellä mainittua kehityssuuntaa. Jos vanhoissa elää viisaus, on odotettavissa merkittävä koko väestön viisauden lisääntyminen. Auttaisiko tämä meitä nykyistä paremmin ymmärtämään, että kuntouttaminen ei ole irrallinen toimenpide, vaan keskeinen osa kaikkea hoitoa ja hoivaa.

Sirkka-Liisa Kaistinen

Sirkka-Liisa Kaistinen

Vastuualuejohtaja
Geriatrian ja yleislääketieteen vastuualue
Tays Hatanpää
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Kuntoutusseminaari to 7.11. klo 9-12

Iäkkään traumapotilaan arjessa kuntoutuminen

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan >>

 

 

 


Apuväline 2019 Blogi

Näkövammaisten liiton tervetulosanat
Sari Kokko, järjestöjohtaja, Näkövammaisten liitto

Apuvälineet ja yhdenvertaisuus
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto, avajaispuhe

Ratkaise ja unelmoi!
Milla Ilonen hankepäällikkö Voimaa seksuaalisuudesta -hanke (2018–2020)

Savu Rökmanin sarjakuvablogi: Mitä osallisuus tarkoittaa?
Savu Rökman, kokemusasiantuntija

Pyöräilystä tukea kuntoutukseen
Antti Tulasaloa, toimintavälineneuvoja, Malike-toiminta, Kehitysvammaisten tukiliitto

Apuvälineen käyttäjän tule-terveys – Tuetaanko sitä?
Maarit Honkasola, TuleApu-hanke, Invalidiliitto

Yhteiskehittelyllä digitaalisia ratkaisuja palveluasumiseen
Minna Kilpeläinen, HIPPA, Metropolia

Kalastuksen elämyksellisyys on kaikkien ulottuvilla
Juha Happonen

"Hei, se oli mahtava golfkierros"
Piia Tarnanen projektikoordinaattori, Tampereen ammattikorkeakoulu

VR-teknologia auttaa autisminkirjon oppilasta arjessa
Tero Kujala, ohjaava opettaja, Valteri
Antti Peltoniemi, pedagoginen asiantuntija, Valteri

Välineitä seksuaaliseen hyvinvointiin
Tommi Paalanen, seksologi, filosofi, Sexpo-säätiö

Arkikuntoutus tukee asiakkaan osallisuutta
Satu Niskanen, toimintaterapeutti, väitöskirjatutkija

Tekoäly auttaa liikkumaan ja saa kuntoutujan liikuttumaan omasta pystyvyydestä
Minna Laine, fysioterapeutti, tft, toimitusjohtaja Meditas Oy

Koulu ja kuntoutus - monialainen yhteistyö tukee lasta ja nuorta 
Tero Makkonen, kuntoutuspäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Osallisuus ja seksuaalisuus esillä OsalliSEKSI-teemakorttelissa
Markku Vellas, projektipäällikkö Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

Saavutettavassa luontomatkailussa piilee valtava potentiaali
Petri Rissanen, Luonto kaikille - hanke ja Jukka Parviainen, apuvälineneuvoja, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Kuntoutuminen on osa hoivaa ja arkea 
Sirkka-Liisa Kaistinen ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Apuvälineen uusi elämä  
Cristina Andersson tietokirjailija, yrittäjä ja robotisaatioon erikoistunut konsultti ja luennoitsija

Saavutettavuus osaksi digipalvelun elinkaaren hallintaa
Iiro Nummela palvelupäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

Esteetön Suomi on kaikille yhdenvertainen
Johanna Hätönen vs. vastaava esteettömyysasiantuntija Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE