Apuväline-tapahtuman blogi

22. toukokuuta 2019 8.15

Kuntoutuminen on osa hoivaa ja arkea

Vanhenevan väestön tarpeista keskusteltaessa on paljolti pääpaino ollut laitosmuotoisissa hoivapalveluissa. Ikääntyvä väestö on kuitenkin yhä terveempää ja toimintakykyisempää, eikä sairauden tai vamman seurauksena useinkaan tarvita pysyviä hoivaratkaisuja. Keskeistä on tarjota akuuttihoidon jälkeen kuntoutuspalveluja, joihin voidaan tarvittaessa yhdistää kuntouttavaa hoivaa.

Kuntoutustoiminta on moniammatillista työtä, jossa usein alkuvaiheessa tarvitaan usean alan erikoisosaajia. Kuntoutumisessa ihminen on subjekti, jonka omista tekemisistä pitkälti riippuu kuntoutumisen tulokset, mutta tässä prosessissa kuntoutuja tarvitsee ammattilaisten ohjeita ja kenties pidempiaikaista seurantaa.

Tapaturmien, kuten lonkkamurtuman, muiden murtumien tai pään vamman jälkeen tarvitaan sairaalahoitoa. Sen jälkeen tarvitaan usein laitoskuntoutusjakso, jonka tulee aina olla tavoitteellinen. Kuntoutuksen tavoite on auttaa kuntoutujaa saavuttamaan mahdollisimman suuri omatoimisuus ja itsenäisyys, kuitenkin huomioiden hänen yksilölliset toiveensa ja voimavaransa. Kun kuntoutumisen tukemista jatketaan vielä kotona kotihoidon palvelujen turvin, voi se ajan kuluessa johtaa avun ja palvelujen tarpeen vähenemiseen.

Ikäihmisten hoidossa ja kuntoutuksessa keskeistä on terveydenhuollon ja hoivapalvelujen yhteen koordinointi.   Erityisesti muistisairaat tarvitsevat sairauden edetessä runsaasti hoivapalveluja, mutta myös heidän kohdallaan hoivan tulisi olla kuntouttavaa ja omatoimisuutta tukevaa.

Apuvälinemessujen yhteydessä pidettävä ikääntyvien kuntoutumista käsittelevä seminaari pyrkii edistämään edellä mainittua kehityssuuntaa. Jos vanhoissa elää viisaus, on odotettavissa merkittävä koko väestön viisauden lisääntyminen. Auttaisiko tämä meitä nykyistä paremmin ymmärtämään, että kuntouttaminen ei ole irrallinen toimenpide, vaan keskeinen osa kaikkea hoitoa ja hoivaa.

Sirkka-Liisa Kaistinen

Sirkka-Liisa Kaistinen

Vastuualuejohtaja
Geriatrian ja yleislääketieteen vastuualue
Tays Hatanpää
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Kuntoutusseminaari to 7.11. klo 9-12

Iäkkään traumapotilaan arjessa kuntoutuminen

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan >>

 

 

 


Apuväline 2019 Blogi

Osallisuus ja seksuaalisuus esillä OsalliSEKSI-teemakorttelissa
Markku Vellas, projektipäällikkö Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

Saavutettavassa luontomatkailussa piilee valtava potentiaali
Petri Rissanen, Luonto kaikille - hanke ja Jukka Parviainen, apuvälineneuvoja, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Kuntoutuminen on osa hoivaa ja arkea 
Sirkka-Liisa Kaistinen ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Apuvälineen uusi elämä  
Cristina Andersson tietokirjailija, yrittäjä ja robotisaatioon erikoistunut konsultti ja luennoitsija

Saavutettavuus osaksi digipalvelun elinkaaren hallintaa
Iiro Nummela palvelupäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

Esteetön Suomi on kaikille yhdenvertainen
Johanna Hätönen vs. vastaava esteettömyysasiantuntija Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE


Apuväline 2017 Blogi

Fysioterapeuttina koulussa - tukea oppilaille yksilöllisesti ja ryhmässä
Karoliina Väisänen fysioterapeutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Saavutettavia palveluita, kiitos
Virpi Jylhä, saavutettavuuden asiantuntija, Näkövammaisten liitto

Miten ikäteknologia laajaan käyttöön - Kokemuksia ja oppeja Suomesta ja Japanista
Marketta Niemelä, erikoistutkija (FT), VTT

Apuvälineiden kehitystyössä käyttäjien kokemus on ykkönen
Sasu Leskelä, Head of MedicalCare, Ottobock Greater Nordic Region

Omaishoidon tukipalveluiden yhdenvertaisuus huomioitava myös digitalisaatiossa
Marja Tuomi, toiminnanjohtaja, Omaishoitajat ja läheiset -liitto

Esteettömyys on asenne - yhdenvertaisuus luodaan yhdessä
Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto