Apuväline-tapahtuman blogi

8. elokuuta 2019 6.45

Koulu ja kuntoutus - monialainen yhteistyö tukee lasta ja nuorta

Koulu ja kuntoutus - monialainen yhteistyö tukee lasta ja nuorta

Miten oppilaan koulunkäynti ja kuntoutuminen tulisi sovittaa yhteen? Ajatuksia ja ideoita on paljon, mutta arjen käytänteet ja rakenteet eivät aina tue tätä liittoa. Meidän kaikkien – opettajien, ohjaajien, kuntouttajien ja oppilashuoltohenkilöstön kuin myös huoltajien – olisi hyvät toimia entistä enemmän yhdessä.

Pois siiloista

Kaikilla lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä on varmasti vilpitön tahto edistää oppilaan osallisuutta ja hyvää toimintakykyä. Tavoitteena on tukea omatoimisuutta ja edistää laadukkaan elämän toteutumista. Useimmat toimijat puuhaavat liiaksikin omissa siiloissaan; terapeutit vastaanottotiloissaan, opettajat kouluissa ja huoltajat pyörittävät arjen kuvioita.

Palavereita lapsen ympärillä pidetään, mutta mitä niissä puhutaan ja sovitaan? Väittäisin, että useimmiten jokainen toimija kertoo omalla kielellään, mitä ovat tehneet ja mitä seuraavaksi tullaan tekemään. Yhdessä tekeminen jää hyvin ohueksi.

Yhteisten tavoitteiden eteen

Lapsen arjessa tärkeiden aikuisten luomat tavoitteet tulisi saada samansuuntaiseksi ja sellaiseksi, että lapsikin ne ymmärtäisi ja niihin motivoituisi. Tavoitteiden ja työskentelyn tulisi tukea toinen toisiaan. Opitun taidon ja asian on tarkoitus yleistyä lapsen arkeen. Jokaisen on hyvä myös nähdä lapsen edistyminen ja opitun taidon käyttö arjessa.

Erityisen tärkeää yhdessä tekemiselle on onnistunut tavoitteiden asettaminen. Niiden saavuttamista jokainen toimija tukee omalla työpanoksellaan. Pahimmillaan tavoitteet ovat eriytyneet. Esimerkiksi terapeutin työtä ohjaa hänen oma käsitys siitä, mikä kuntoutumisprosessin kannalta on oletettavaa. Opettajan tavoitteet oppimiselle tulevat yksinomaan opetussuunnitelmasta ja HOJKSista. Huoltajien tavoitteena on saada koko arki sujumaan.

Opetussuunnitelma tarjoaa erinomaisen pohjan

Kuntoutumisen vaikuttavuus näkyy siinä, että oppilaan toimintakyky paranee. Toimintakyky tulee nähdä laajasti niin oppimisen taitona, sosiaalisina valmiuksina kuin arjen taitoina. Opetussuunnitelma antaa erinomaisen mahdollisuuden huomioida laaja-alaisen osaamisen alueita oppimisessa ja kuntoutumisessa. Näihin ns. tulevaisuuden taitoihin ei kuitenkaan uskalleta riittävästi keskittyä, kun oppimisen sisällöt ohjaavat toimintaa.

Lapsen ja nuoren kuntoutumisen eduksi tarvitaan uudenlaista toimintakulttuuria, asennemuutosta ja rohkeutta. Apuväline-tapahtumassa on tänä vuonna aivan uusi teemasessio, joka puhuttelee niin opettajaa, kuntouttajaa, ohjaajaa kuin oppilashuoltohenkilöstöäkin. Teemasession lisäksi usealle päivälle jaottuvat monialaista yhteistyötä avaavat esitykset, jotka tarjoavat vinkkejä ja hyötyä arjen työhön.

Koulu ja kuntoutus –teemasessiossa fysioterapeutti Henni Huttunen ja liikunnan opettaja Elisa Raivio avaavat monialaista yhteistyötä kouluarjessa. Ohjaava kuntouttaja Erja Kaakkuriniemi kertoo Toimintakykyarvio.fi –palvelusta, jonka avulla eri ammattiryhmien edustajat, oppilas ja perhe yhdessä muodostavat kuvan oppilaan toimintakyvystä ja asettavat tavoitteet. VIP-verkostojen tavoite taas on valtakunnallisesti kehittää sosiaali- ja terveys- sekä opetusalan toimijoiden yhteistyötä ja tuottaa uusia innovaatioita yhdessä tekemiselle.

Täytyy muistaa, että oppimista ja kuntoutumista ei tulisi ajatella erillisinä prosesseina. Oppilas kuntoutuu koulussa niin sosiaalisilta taidoiltaan kuin vastaavasti terapiassa opitaan esimerkiksi nimeämistä ja laajennetaan sanavarastoa. Kuntoutumista ja oppimista tapahtuu kaikkialla – myös silloin, kun opettaja ja kuntouttaja eivät ole lähimaillakaan. Tervetuloa Apuvälineeseen kuulemaan lisää!

Tero Makkonen

Tero Makkonen toimii kuntoutuspäällikkönä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hän on koulutukseltaan psykologi ja työnohjaaja. Pitkäaikaisena oppilashuollon ja kuntoutuksen kehittäjänä hänelle on tärkeää positiivisen vireen ja asenteen ylläpitäminen kaikessa tekemisessä.

Tervetuloa kuulemaan Koulu ja kuntoutuminen –teeman esityksiä

Koulun ja kuntoutuksen yhteistyötä käsittelevissä puheenvuoroissa nostetaan esille monialainen yhteistyö ja osaaminen, uudenlaiset toimintatavat ja käytänteet. Tervetuloa mukaan monialaisesti - kuntoutuksen ja opetusalan ammattilaiset! Teeman ohjelmia joka päivä, aiheet kootusti alla. Lue tarkemmat sisällöt apuvaline.info/koulujakuntoutus.

TEEMASESSIO: Koulu ja kuntoutus - monialainen yhteistyö lapsen ja nuoren tukena
Pe 8.11. klo 9.30-10.30

  • Toimintakykyarvio.fi tuo näkyväksi oppilaan vahvuudet ja tuen tarpeet - ohjaava kuntouttaja Erja Kaakkuriniemi
  • Kuntoutus osana koulupäivää tukee aktiivista osallistumista – fysioterapeutti Henni Huttunen ja liikunnan ja terveystiedon opettaja, erityisopettaja Elisa Raivio
  • VIP – tietoa vaativan erityisen tuen oppilaan koulupolusta  - ohjaava opettaja Päivi Norvapalo

Kuntoutus osana koulupäivää tukee aktiivista osallistumista
To 7.11. klo 10-10.30
Fysioterapeutti Henni Huttunen ja liikunnan ja terveystiedon opettaja, erityisopettaja Elisa Raivio

HOPSIS – Sensomotorinen rata kielenkehityksen tukena!
To 7.11. klo 11-12 
Toimintaterapeutti Katariina Minkkilä ja erityisluokanopettaja Jussi Kokko

Virtuaalitodellisuus autismikirjon oppilaan arjen apuna
To 7.11. klo 14.30-15.10
Ohjaava opettaja Tero Kujala ja pedagoginen asiantuntija Antti Peltoniemi

Kommunikointiteknologia tukee tasavertaista ja itsenäistä osallistumista
La 9.11. Klo 11-11.30 
Puheterapeutti Kaisa Leinonen ja AAC-ohjaaja Tiina Jokela

 


Apuväline 2019 Blogi

Näkövammaisten liiton tervetulosanat
Sari Kokko, järjestöjohtaja, Näkövammaisten liitto

Apuvälineet ja yhdenvertaisuus
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto, avajaispuhe

Ratkaise ja unelmoi!
Milla Ilonen hankepäällikkö Voimaa seksuaalisuudesta -hanke (2018–2020)

Savu Rökmanin sarjakuvablogi: Mitä osallisuus tarkoittaa?
Savu Rökman, kokemusasiantuntija

Pyöräilystä tukea kuntoutukseen
Antti Tulasaloa, toimintavälineneuvoja, Malike-toiminta, Kehitysvammaisten tukiliitto

Apuvälineen käyttäjän tule-terveys – Tuetaanko sitä?
Maarit Honkasola, TuleApu-hanke, Invalidiliitto

Yhteiskehittelyllä digitaalisia ratkaisuja palveluasumiseen
Minna Kilpeläinen, HIPPA, Metropolia

Kalastuksen elämyksellisyys on kaikkien ulottuvilla
Juha Happonen

"Hei, se oli mahtava golfkierros"
Piia Tarnanen projektikoordinaattori, Tampereen ammattikorkeakoulu

VR-teknologia auttaa autisminkirjon oppilasta arjessa
Tero Kujala, ohjaava opettaja, Valteri
Antti Peltoniemi, pedagoginen asiantuntija, Valteri

Välineitä seksuaaliseen hyvinvointiin
Tommi Paalanen, seksologi, filosofi, Sexpo-säätiö

Arkikuntoutus tukee asiakkaan osallisuutta
Satu Niskanen, toimintaterapeutti, väitöskirjatutkija

Tekoäly auttaa liikkumaan ja saa kuntoutujan liikuttumaan omasta pystyvyydestä
Minna Laine, fysioterapeutti, tft, toimitusjohtaja Meditas Oy

Koulu ja kuntoutus - monialainen yhteistyö tukee lasta ja nuorta 
Tero Makkonen, kuntoutuspäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Osallisuus ja seksuaalisuus esillä OsalliSEKSI-teemakorttelissa
Markku Vellas, projektipäällikkö Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

Saavutettavassa luontomatkailussa piilee valtava potentiaali
Petri Rissanen, Luonto kaikille - hanke ja Jukka Parviainen, apuvälineneuvoja, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Kuntoutuminen on osa hoivaa ja arkea 
Sirkka-Liisa Kaistinen ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Apuvälineen uusi elämä  
Cristina Andersson tietokirjailija, yrittäjä ja robotisaatioon erikoistunut konsultti ja luennoitsija

Saavutettavuus osaksi digipalvelun elinkaaren hallintaa
Iiro Nummela palvelupäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

Esteetön Suomi on kaikille yhdenvertainen
Johanna Hätönen vs. vastaava esteettömyysasiantuntija Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE