Kenelle Apuväline-messut on

Apuväline-messut on enemmän kuin nimensä. Apuväline voi olla tuote, palvelu tai ratkaisu - arjen sujuvuuden mahdollistaja tai helpottaja. Apuvälineet auttavat liikkumaan, tekemään arjen askareita, harrastamaan ja kommunikoimaan, ne auttavat kotona ja matkalla.

Apuvälinealan asiantuntijat | Kuntoutuksen ammattilaiset | Terveys- ja sosiaalialan päättäjät | Hoivatyön ammattilaiset | Apuvälineiden käyttäjät - perheet, nuoret, aikuiset

Apuvälinealan asiantuntijat

Mm. apuvälineteknikot, apuvälineyksiköiden henkilöstö, apuvälinehankinnoista päättävät, apuvälineiden valmistajat ja myyjät

Suoraan apuvälineiden kanssa työtä tekevät ammattilaiset tuntevat Apuväline-messut hyvin. Apuvälineyksiköt ja alan tekniset osaajat tulevat messuille katsomaan uutuuksia ja tapaamaan tuttuja. Missään muualla ei näe näin kattavasti alan tarjontaa. Siksi messut ovat hyvä paikka myös hankintapäätöksiä tekeville, messuilla on hyvä kerätä tietoa, kokeilla ja vertailla tuotteita.

Tämän teeman tuotteissa ja ratkaisuissa ovat esillä mm. liikkumisen ja kommunikoinnin apuvälineet, joissa mukana myös teknologian tuomat mahdollisuudet. Lisäksi kodin apuvälineet ja hoitotyön apuvälineet kiinnostavat kävijöitä.

Kuntoutuksen ammattilaiset

Mm. fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, liikunnanohjaajat, muisti- ja mielenterveyden asiantuntijat

Kuntoutus on tärkeässä roolissa vammautuneen ihmisen arjessa, toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kyseessä voi olla liikunta-, kehitys- tai aistivamma, neurologinen tai lihasperäinen sairaus. Kuntoutuksen ammattilaiset auttavat myös oikeiden apuvälineiden löytämisessä ja valitsemisessa sekä opastavat niiden käyttöön. 

Tuote- ja palveluvalikoimassa on apuvälineiden lisäksi kuntoutuslaitteet ja -välineet, kuntoutuspalvelut, hoivatyön apuvälineet ammattilaisille ja työergonomian ratkaisut.

Terveys- ja sosiaalialan päättäjät

Mm. sairaanhoitopiirien hankinnoista vastaavat, kuntien sosiaalitoimen päättäjät, vammaispalvelut, vammais- ja esteettömyysasiamiehet, palvelutalojen ja laitosten päälliköt, vakuutusyhtiöiden ja -laitosten virkailijat

Päättäjille on tärkeä nähdä mitä toimialan markkinoilla on tarjolla. Messut on oivallinen paikka kerätä tietoa, kokeilla ja vertailla tuotteita ja ratkaisuja.

Apuväliden ja kuntoutuksen ratkaisujen lisäksi tarjolla on erilaisia asumisen ja kotiin tuotettavia palveluja. Onnistuneet case-esimerkit kiinnostavat kohderyhmää, kuin myös uudet toimintamallit ja ratkaisut, esimerkiksi robotiikka ja teknologia on antoisa teema.

Hoivatyön ammattilaiset

Mm. sairaanhoitajat, lähihoitajat, avustajat, vanhustyöntekijät, kotipalvelujen tuottajat ja tekijät

Hoitajat ja hoivatyön tekijät käyttävät apuvälineitä työssään päivittäin. Sekä työn helpottamiseen suunniteltuja ratkaisuja että asiakkaan apuvälineitä. On hyvä tietää mitä markkinoilla on ja miten ne toimivat.

Apuvälineiden käyttäjät

Mm. Liikunta-, kehitys- tai aistivammaiset, erilaisia neurologisia tai lihasperäisiä sairauksia sairastavat, proteesikäyttäjät

Apuvälineiden käyttäjät voivat tarvita apuvälineitä liikkumiseen tai erilaisista arjen askareista suoriutumiseen. Apuvälineet ovat helpottamassa ja mahdollistamassa arkea. Syyt ovat moninaiset. Ja tarpeet ovat yksilölliset.

Messuilta löytyy tuotteita, palveluja, ratkaisuja, harrastuksia, vertaistarinoita ja tietoa kaikille. Apuvälineen käyttäjä voi olla perheen lapsi tai vanhempi, itsenäiseen elämään astuva nuori, työssä käyvä aikuinen, vanhus - niin sanotusti vauvasta vaariin.

Tilaa tapahtumauutiset sähköpostiisi.

Saat ajankohtaista tietoa Apuväline-tapahtumasta.

Sähköposti

Tilaa tapahtumauutiset sähköpostiisi.

Saat ajankohtaista tietoa Apuväline-tapahtumasta.

Sähköposti

Haluatko mukaan näytteilleasettajaksi?

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous >>

 

Apuvälinerata

Katseohjaus

Kelkkajääkiekko

RehabWall