Apuväline-tapahtuman blogi

2. huhtikuuta 2019 20.20

Esteetön Suomi on kaikille yhdenvertainen

Esteetön Suomi on kaikille yhdenvertainen

Miltä näyttää esteetön ja yhdenvertainen Suomi vuonna 2019? Tähän kysymykseen Invalidiliitto ja Rakennustietosäätiö etsivät vastausta jo kolmannen kerran jaettavan Esteetön Suomi -palkinnon avulla.

Rakennetun ympäristön esteettömyys, palvelujen saavutettavuus ja tuotteiden käytettävyys vaikuttavat oleellisesti siihen kuinka sujuvasti pystymme liikkumaan ja toimimaan jokapäiväisessä arjessamme. Ympäristö, jossa elämme ohjaa päätöksentekoamme ja voi joko kannustaa meitä liikkumaan ja toimimaan tai sitten pitää meidät paikoillamme ja estää aktiivisen osallistumisen. Ei ole siis yhdentekevää minkälaisia ympäristöjä ja tuotteita suunnitellaan ja toteutetaan tai minkälaisia palveluja tuotetaan, sillä ne luovat pohjan yhdenvertaisen osallisuuden toteutumiselle ja toimivat päivittäisen hyvinvointimme perustana.

Yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat ihmisoikeuskysymyksiä, jotka perustuvat ajatukseen ihmisarvosta – kaikki ihmiset syntyvät tasa-arvoisina. Toimimattomat ympäristöt, palvelut tai tuotteet eivät saa estää ihmisoikeuksien toteutumista, vaan ihmisten moninaiset tarpeet tulee huomioida kaikessa suunnittelussa. Kun rakennetun ympäristön, palvelun ja tuotteen laatu määritellään heikoimpien käyttäjien tarpeiden mukaan, varmistetaan ympäristön, palvelun ja tuotteen soveltuminen kaikille käyttäjille.

Mitä esteettömämpiä ja saavutettavampia toimimisympäristömme ovat, sitä vähemmän ne aiheuttavat esteitä ihmisten monimuotoisille tavoille liikkua ja toimia. Voidaankin siis ajatella että esteettömissä ympäristöissä, saavutettavien palveluiden äärellä meillä on vähemmän liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä, on vain henkilöitä, jotka liikkuvat ja toimivat eri tavoin.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen on monen tekijän summa, joka vaatii erilaisten tarpeiden ymmärtämistä sekä tahtoa tehdä asiat paremmin kaikkien kannalta. Onneksi tätä tahtoa sekä esimerkkejä hyvistä, kaikille soveltuvista toteutuksista löytyy myös meiltä Suomesta! Esteetön Suomi -palkinto haluaa nostaa esiin näitä hyviä esimerkkejä sekä kannustaa tilaajia, suunnittelijoita ja toteuttajia esteettömiin ja saavutettaviin ratkaisuihin.

Esteetön Suomi -palkinto jaetaan kahden vuoden välein toiminnalle tai kohteelle, joka on valtakunnallisesti merkittävällä tavalla edistänyt esteettömyyden ja/tai saavutettavuuden toteutumista. Voittaja julkistetaan tänä vuonna Apuväline-messujen avajaispäivänä 7.11.2019. Esteetön Suomi -palkinnon saaja palkitaan Suomen Messusäätiön lahjoittamalla 3 000 euron stipendillä.

Nyt kannattaa osallistua ja tehdä ehdotus palkinnon saajasta, sillä kaikkien ehdottaneiden kesken arvotaan lippuja Apuväline- ja Habitare-messuille. Kilpailu on avoin kaikille!

Lue lisää ja tee ehdotus palkinnon saajasta:
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/esteettomyyskeskus-eske/esteeton-suomi-palkinto

Johanna Hätönen

Johanna Hätönen
vs. vastaava esteettömyysasiantuntija
Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE


Apuväline 2019 Blogi

Näkövammaisten liiton tervetulosanat
Sari Kokko, järjestöjohtaja, Näkövammaisten liitto

Apuvälineet ja yhdenvertaisuus
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto, avajaispuhe

Ratkaise ja unelmoi!
Milla Ilonen hankepäällikkö Voimaa seksuaalisuudesta -hanke (2018–2020)

Savu Rökmanin sarjakuvablogi: Mitä osallisuus tarkoittaa?
Savu Rökman, kokemusasiantuntija

Pyöräilystä tukea kuntoutukseen
Antti Tulasaloa, toimintavälineneuvoja, Malike-toiminta, Kehitysvammaisten tukiliitto

Apuvälineen käyttäjän tule-terveys – Tuetaanko sitä?
Maarit Honkasola, TuleApu-hanke, Invalidiliitto

Yhteiskehittelyllä digitaalisia ratkaisuja palveluasumiseen
Minna Kilpeläinen, HIPPA, Metropolia

Kalastuksen elämyksellisyys on kaikkien ulottuvilla
Juha Happonen

"Hei, se oli mahtava golfkierros"
Piia Tarnanen projektikoordinaattori, Tampereen ammattikorkeakoulu

VR-teknologia auttaa autisminkirjon oppilasta arjessa
Tero Kujala, ohjaava opettaja, Valteri
Antti Peltoniemi, pedagoginen asiantuntija, Valteri

Välineitä seksuaaliseen hyvinvointiin
Tommi Paalanen, seksologi, filosofi, Sexpo-säätiö

Arkikuntoutus tukee asiakkaan osallisuutta
Satu Niskanen, toimintaterapeutti, väitöskirjatutkija

Tekoäly auttaa liikkumaan ja saa kuntoutujan liikuttumaan omasta pystyvyydestä
Minna Laine, fysioterapeutti, tft, toimitusjohtaja Meditas Oy

Koulu ja kuntoutus - monialainen yhteistyö tukee lasta ja nuorta 
Tero Makkonen, kuntoutuspäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Osallisuus ja seksuaalisuus esillä OsalliSEKSI-teemakorttelissa
Markku Vellas, projektipäällikkö Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

Saavutettavassa luontomatkailussa piilee valtava potentiaali
Petri Rissanen, Luonto kaikille - hanke ja Jukka Parviainen, apuvälineneuvoja, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Kuntoutuminen on osa hoivaa ja arkea 
Sirkka-Liisa Kaistinen ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Apuvälineen uusi elämä  
Cristina Andersson tietokirjailija, yrittäjä ja robotisaatioon erikoistunut konsultti ja luennoitsija

Saavutettavuus osaksi digipalvelun elinkaaren hallintaa
Iiro Nummela palvelupäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

Esteetön Suomi on kaikille yhdenvertainen
Johanna Hätönen vs. vastaava esteettömyysasiantuntija Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE