Apuväline-tapahtuman blogi

5. marraskuuta 2015 15.38

Avajaispuhe: Reijo Juntunen, Näkövammaisten Keskusliitto

Arvoisat messuvieraat,

Apuvälineiden saatavuudessa ja myöntämisperusteissa on edelleen Suomessa alueellisia eroja. Tämä aiheuttaa välillä suurtakin eriarvoisuutta siihen, miten ja millaisia apuvälineitä näkövammaiset käyttäjät omalla alueellaan voivat saada.

Yksilöllisen tarpeen tulisi olla aina etusijalla apuvälinettä näkövammaiselle käyttäjälle myönnettäessä. Näin ei aina ole, vaan asiakkaalle pyritään tarjoamaan tuote, joka on ollut hankintahinnaltaan edullisin. Tällöin Asiakkaan tarve ja myönnetyn apuvälineen ominaisuudet eivät välttämättä kohtaa optimaalisesti.

Apuvälineitä kilpailutetaan entistä enemmän ja toisoisinkin että edelleen muistettaisiin yksilöllinen tarve apuvälineiden myöntämisessä.

Toisaalta raja apuvälineen ja nk. normaalin tuotteen välillä hämärtyy. Hyvänä esimerkkinä on uudet älypuhelimet ja niihin asennettavat apuohjelmat. Useille näkövammaisille kalliin älypuhelimen hankkiminen omalla rahalla ei ole mahdollista. Tällöin ollaan tilanteessa, jossa tiedetään, että käyttäjä hyötyisi älypuhelimesta apuvälineenä, mutta yhteiskunta ei tunnusta älypuhelimen olevan näkövammaisille merkittävä apuväline. Tulevaisuudessa digitaalisuus tulee murtamaan raja-aitoja perinteisten apuvälineiden ja yleisten laitteiden väliltä entistä nopeammin. Reijo Juntunen avajaispuhe

Toivoisin että apuvälineitä myöntävät tahot tunnistaisivat myös tilanteen ja suhtautuisivat avoimemmin uusiin ratkaisuihin, joista käyttäjälle olisi toiminnallista hyötyä. Tietoa ja mahdollisuuksia on paljon ja uskon, että me Näkövammaisten Keskusliitossa voimme auttaa teitä tässä apuvälineiden digitalisaatiomurroksessa.

Reijo Juntunen
Näkövammaisten Keskusliitto ry