Apuväline-tapahtuman blogi

5. marraskuuta 2015 15.43

Avajaispuhe: Marja Pihnala, Invalidiliitto ry

Hyvät kuulijat! Kaksi vuotta on vierähtänyt ja täällä taas ollaan. Tervetuloa!

Apuvälinemessuilla on tarjolla runsaasti uusinta uutta apuvälinerintamalta, kaikkina päivinä on ohjelma-areenalla mielenkiintoista toimintaa, Liikuntamaassa voi tutustua uusiin lajeihin ja liikunnan apuvälineisiin. Seminaareissakin on tarjontaa yllin kyllin. Tietoiskulavalla on lyhyitä tietoiskuja mm. roboteista apuvälineinä ja mitä apuvälineet ovat tulevaisuudessa. Tarjontaa löytyy, et voi pitkästyä.

Apuvälineitten on palveltava vammaista ihmistä kaikissa hänen tarvitsemissaan tilanteissa nopeasti ja vaivattomasti. Esim. pyörätuolin täytyy nostaa minut persoonana esiin eikä häivyttää minuuttani. Pyörätuolin on oltava turvallinen, kevyt, helposti nostettava ja ketterästi liikuteltava, joka tilanteeseen sopiva ja myös hyvännäköinen. Pyörätuoli helpottaa liikkumistani paikasta toiseen ja auttaa myös osallistumaan helpommin asioihin, jotka muuten vaatisivat suuriakin ponnisteluja. Pyörätuoli on minulle liikkumisen helpoutta ja riemua lisäävä apuväline.

Hiertämättömät ja jalkojeni muotoihin räätälöidyt tukisidokset helpottavat kävelemistäni ja ennaltaehkäisevät toimintakyvyn heikkenemistä. Olen kuullut monen valittavan huonosti istuvista tukisidoksista tai sopimattomista ortopedisista jalkineista. Huonosti tehdyt apuvälineet vammauttavat käyttäjänsä. Hyvä ammattitaito on edellytys.

Lama puree terveydenhuollossakin. Kunnat haluavat ostaa massatuotteita halvalla ja kierrättää vanhoja apuvälineitä. Tämä ei ole hyväksyttävää. Yksilöllisillä apuvälineillä on suuri merkitys vammaisten henkilöiden toimintakykyyn ja arkielämään. Valitettavasti tilanne on se, etteivät Ihmiset saa riittävästi ja oikea-aikaisesti yksilöllisen tarpeen mukaisia apuvälineitä ja laadukkaita apuvälinepalveluita. Euroja leikataan ja vaarana on, että apuvälineiden saatavuus vaikeutuu entisestään. Kuitenkin apuvälineiden käyttäjien määrä ja tarve tulee kasvamaan väestön ikääntyessä. Tilanne on jo nyt haastava ja tulee säilymään sellaisena jatkossakin.

Invalidiliitossa kannamme huolta vammaisen henkilön oikeusturvasta. On nimittäin niin, että vammainen henkilö ei voi valittaa terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen kielteisestä apuvälinepäätöksestä. Terveydenhuollossa ei tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä ja tämä vaikeuttaa asiakkaan oikeussuojaa. Invalidiliitto on vaatinut pitkään, että terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineratkaisuista tulee säätää laissa vammaiselle henkilölle oikeus saada kirjallinen hallintopäätös, josta on mahdollisuus valittaa. Invalidiliiton tietoon on tullut esimerkkitapauksia, joissa asiakkaan hoitava lääkäri ja fysioterapeutti ovat puoltaneet asiakkaalle yksilöllistä apuvälinettä, mutta johtava ylilääkäri on hallinnollisella päätöksellä evännyt apuvälineen. Mikäli henkilö ei saa tarvitsemaansa erityistason apuvälinettä, hänen päivittäinen toimintakyky, liikkuminen ja osallistuminen estyy täysin. Apuvälineet mahdollistavat turvallisen ja toimintakykyisen arjen.

Apuvälineet luovat yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistumiselle ja osallisuudelle. Nämä  mahdollisuudet liittyvät myös esteettömään ympäristöön. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE muistuttaa, että esteettömyys antaa mahdollisuuden tasavertaiseen osallistumiseen, monelle myös elämään ilman riippuvuutta toisen avusta. Esteettömyyden toteuttaminen edellyttää tahtoa ja ymmärrystä. On varmaa, että jokainen meistä tarvitsee jossain vaiheessa elämäänsä esteettömyyttä. Väistämättä jonain päivänä askel hidastuu, aistien toiminta heikkenee ja apuvälineiden tarve lisääntyy. Esteettömyys on kaikkien asia. Kysymys on tahtotilasta, myös poliitikkojen tahdosta toteuttaa esteettömyyttä maassamme.

Arvoisat messuvieraat ja näytteilleasettajat, tervetuloa messuille! Rakennetaan yhdessä esteetön Suomi!

Marja Pihnala, toimitusjohtaja, Invalidiliitto ry

Marja Pihnala Invalidiliitto IMG_3441

 


Tutustu tapahtuman ohjelmaan >>

Mukana olevat näytteilleasettajat >>

Apuväline 2017 Blogi

Fysioterapeuttina koulussa - tukea oppilaille yksilöllisesti ja ryhmässä
Karoliina Väisänen fysioterapeutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Saavutettavia palveluita, kiitos
Virpi Jylhä, saavutettavuuden asiantuntija, Näkövammaisten liitto

Miten ikäteknologia laajaan käyttöön - Kokemuksia ja oppeja Suomesta ja Japanista
Marketta Niemelä, erikoistutkija (FT), VTT

Apuvälineiden kehitystyössä käyttäjien kokemus on ykkönen
Sasu Leskelä, Head of MedicalCare, Ottobock Greater Nordic Region

Omaishoidon tukipalveluiden yhdenvertaisuus huomioitava myös digitalisaatiossa
Marja Tuomi, toiminnanjohtaja, Omaishoitajat ja läheiset -liitto

Esteettömyys on asenne - yhdenvertaisuus luodaan yhdessä
Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto